Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi direktörü Dr. Burhan Köroğlu, 23-24 Kasım 2013 tarihinde Makedonya Üsküp İslam Medeniyeti Merkezi Vakfı (FOCIC) toplantısına katıldı.

Direktörümüz bu merkezin danışma kurulu üyesi olarak medeniyet araştırmalarının geleceği konusunda görüşlerini paylaştı.

Merkez Hakkında:

FOCIC 2006 yılında Benjamin Idriz, Adnan Ismaili ve Tadjudin Shabani tarafından kurulmuştur. Merkezin şu anda faaliyet gösterdiği binalar Osmanlı döneminden kalma Üsküp’teki Vilayet Konağı ve Telgrafhane’dir.

Merkezin amaçları arasında Balkan halklarının kültür ve mirasını zenginleştirecek bilimsel çalışmalar yapmak, Balkanlar’da İslam medeniye konusunda çalışma yapmak, her türlü ırkçılığa, ayrıma ve nefrete karşı işbirliği, barış ve diyaloğu anlatmak, kültürel aktiviteler düzenlemek, Balkanlar ve İslam medeniyeti alanında yayınlar yapmak ve diğer Balkan ülkeleri, Batı ülkeleri, Türkiye ve Arap ülkelerinde bulunan kardeş kurumlarla işbirliği yapmak bulunmaktadır.

Merkezin temel çalışma alanları arasında din, eğitim, dil, özgürlük, barış, diyalog ve iletişim, jeopolitik, ekonomi, aile, kadın ve gençlik konularıdır.

İslam Medeniyeti Merkezi Vakfı internet sitesi: www.focic.org.mk

Koroglu

Koroglu1