Sakarya Büyükşehir Belediyesi AKM’de 25 Aralık 2013 tarihinde  “İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma Projesi: M. Abid El-Cabiri” paneli düzenlendi..  Panel konuşmacıları:

Prof. Dr. Hasan Hacak – Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Burhan Köroğlu – Bahçeşehir Üniversitesi MEDAM direktörü
Dr. Muhammed Coşkun – Marmara Üniversitesi Tefsir Ana Bilim Dalı

cabiri2

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burhan Köroğlu, “M. Âbid El – Câbirî son üç yüz yıllık İslam dünyasının problematiğine değinen ve İslam’ın ilk günlerinden itibaren İslam düşüncesi, İslam bilimlerini ele alan önemli bir düşünürdür. Bugün ele alacağımız İslam fıkhı, tefsir, tasavvuf, felsefe gibi alanlarına eleştirel bir bakış açısı geliştirerek özellikle son iki yüz yıldır Müslümanların sıkıntısını çektiği İslam’da yenileşme, İslam’da modernleşme gibi kavramların içini doldurmaya çalışmış, bu konularda sorular sorup cevaplar aramıştır. Onun ele aldığı konular bizim bugün sıkıntısını çektiğimiz konulardır. Dolayısıyla o bugün İslam dünyasında canlılığını koruyan meseleleriyle ilgilenmiş ve tartışma alanı açmıştır” diye konuştu.