paris saldırısı

Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi olarak öncelikle terör ve şiddetin her türlüsüne karşı duruşumuzun, insanlığın sorunlarına ancak kültürlerin, dinlerin ve medeniyetlerinin farklılıklarına karşılıklı saygı yoluyla çözülebileceğine olan inancımızın tabii bir göstergesi olarak, dün Paris’te bir mizah dergisinin personeline yönelik olarak gerçekleştirilen ve 12 insanın ölümü ile sonuçlanan terör saldırısını esefle kınıyoruz.

Medeniyetlerin ve bu medeniyetlere mensup ulusların ilişkilerinin ancak ve ancak, bilim, düşünce, sanat ve insanlığın mutluluğunu sağlama temelinde kurulması gerektiği düşüncesini yaymak üzere kurulmuş olan merkezimizin, İslam dini ve kültürüne hem bu kültürün içinden hem de dışından yapılan saldırıların yoğunlaştığı bu dönemde, İslam’ın özüyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu tür terör saldırılarının Müslümanların, Avrupa’daki varlığına ve İslam’ın barış mesajının insanlığa doğru bir şekilde ulaştırılmasına engel olmamasını temenni ediyoruz.

Bilindiği üzere, Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) bütün projelerinde insanlığın ve İslam kültürünün bilim, düşünce ve sanat alanında elde ettiği kazanımları dünya insanının bilgisine sunmayı kendisine şiar edinmiştir.

Yüce İslam Dini’nin kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm, ilk ayetinden son ayetine kadar insanlığa doğru bilgiyi, merhameti, barışı, insanlıkta kardeşliği, sorunları çözmede insanlara güzel hitap etmeyi bir ilahi metot olarak ortaya koymuşken, Allah’ın adını anarak ve kendilerinin dini temsil ettiğini iddia ederek cinayet işleyenler öncelikle bu yüce dine ve din kardeşlerine zarar vermiş olurlar.

Böylece, aslında dünyada Müslümanlara ve diğer ezilmiş milletlere haksızlık eden ve zulmeden güçlere de bu haksızlıklarını meşru gösterme fırsatı vermiş olurlar.

Sonuç olarak, dine hizmet etmekten çok, kendi cahillikleri ve hırslarından dolayı bu tür cinayetler işleyenleri şiddetle kınıyor,  bu cinayetlere karşılık olarak, dünyanın her tarafında masum Müslümanlara ve insanlara karşı yapılacak her türlü kötü muamele, şiddet ve haksızlığın da daha büyük bir şiddet doğuracağını ve bu şiddet sarmalının insanlık için büyük bir felaketin habercisi olacağı uyarısını dile getirmek istiyoruz.

Dr. Burhan Köroğlu

Medeniyet Araştırmaları Başkanı