Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları birimi, merkez bünyesinde faaliyet gösteren ve gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası akademik  faaliyetler ile Türkiye’de, Arap dünyasında ve diğer bölge ülkelerinde tanınan önemli bir araştırma birimidir.

Ortadoğu ve Afrika araştırmaları alanında merkezimizin faaliyet gösterdiği alanlar şunlardır:

  • Ortadoğu ve Afrika araştırmaları alanında  dış politika, tarih,ve toplum bilimi konularında ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, panel, sempozyum ve seminerler düzenlemek
  • Başta T.C. Başbakanlık ve T.C. Dışişleri Bakanlığı olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarla Arap dünyası ve diğer Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yönelik ortak araştırma projeleri hazırlamak.
  • Ortadoğu, Afrika, Amerika ve Avrupa’dan benzer araştırma alanında faaliyet gösteren üniversiteler ve düşünce kuruluşlarıyla koordinasyon içinde olmak; bilgi, tecrübe, bilim adamı ve öğrenci değişimi gerçekleştirmek
  • Ortadoğu Araştırmaları başlığı altında Türkçe, İngilizce ve Arapça yayın yapmak ve eserler neşretmek
  • Bahçeşehir Üniversitesi’nin Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yönelik eğitim faaliyetlerine destek vermek