“Batıya Doğru Akan Nehir Medeniyet Belgeseli”, küresel bir medeniyet hikayesidir. İnsanlığın başlangıcından bugüne kadar akıp gelen görkemli medeniyet nehrinin seyrini gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.

“Batıya Doğru Akan Nehir Medeniyet Belgeseli”nde, indirgemeci bir medeniyet yaklaşımı yerine, küresel ölçekte kapsayıcı bir uygarlık anlayışı sergilenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle de özgün referanslarla ilk ve ana kaynaklara inilmiş, yeni buluşlara, yansız, gerçekçi ve objektif anlatımlarla farklı çözümlemeler getirilmeye gayret edilmiştir.

Metni, Prof. Dr. Bekir Karlığa tarafından kaleme alınan “Batıya Doğru Akan Nehir Medeniyet Belgeseli”nin, her bölümünde, medeniyet serüvenimizin farklı bir bölümü konu edilmekte ve dünyaca ünlü bilim adamı, düşünür ve sanatçılarının görüşlerine yer verilmektedir.

Tek başına izlendiğinde her bölüm, kendi başına bağımsız iken, ardarda izlendiğinde, bir önceki ve bir sonraki bölümle süreklilik arz eden bir bağlantı içerisindedir. Bölümler arası geçişler genellikle su ve nehir metaforu üzerinden kurulmaktadır.

Bütün mitolojilerde, dinlerde ve pek çok felsefi metinde hayatın ve kainatın kaynağı olarak gösterilen su, aynı zamanda canlı organizmaların da en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca bütün büyük uygarlıkların ırmak kenarlarında kuruldukları da bir gerçektir. Bu bağlamda “Batıya Doğru Akan Nehir Medeniyet Belgeseli”nde, medeniyetlerin ortaya çıkışı, birbirleriyle etkileşimleri ve günümüze yansımaları akademik standartlarda ve bilimsel gerçeklerle örtüşen hikayeler halinde ekrana yansıtılmaktadır.

Başta Türkiye olmak üzere, Irak, Suriye, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fas, İran, Hindistan ve Özbekistan dahil 16 farklı ülkede çekimi yapılan “Batıya Doğru Akan Nehir Medeniyet Belgeseli”, yalnızca medeniyetler tarihini farklı bir bakış açısıyla incelemekle kalmamakta, aynı zamanda medeniyetlerin yükseliş ve çöküş sebeplerini orijinal kaynaklarına inerek gözler önüne sermek suretiyle yeni bir medeniyet bilincinin oluşmasına da katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) tarafından yapımı gerçekleştirilen “Batıya Doğru Akan Nehir Medeniyet Belgeseli”nin uzun versiyonu, her biri 45 dakikalık 20 bölümden oluşmaktadır. Kısa versiyonu ise daha sıkıştırılmış olarak her biri 60 dakikalık 7 bölümden meydana gelmektedir.

Oxford ve Cambridge üniversitelerinden uzmanlarca sinema-televizyon diline aktarılan belgeselde, 200 civarında politikacı, devlet adamı, bilgin, düşünür, edebiyatçı ve sanatçının görüşlerine başvurularak konu küresel boyutuyla gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Özellikle son iki bölümü, dünyamızın önde gelen siyaset, düşünce, edebiyat ve sanat adamlarının görüşlerine tahsis edilmiştir. Bu bölümlerde medeniyetlerarası çatışma, uyum ve ittifak konuları ile medeniyetlerin dünü, bugünü ve yarını ele alınıp değerlendirilmektedir.

“Batıya Doğru Akan Nehir Medeniyet Belgeseli”, medeniyetin, tüm insanların katkı ve katılımlarıyla oluşan ve belirli özellikleri bulunan ortak evrensel insanlık mirası olduğu ana fikri üzerine inşa edilmiştir. Yeryüzünde saf bir medeniyet bulunmadığı gibi tek bir medeniyet de yoktur. Doğal olarak her medeniyet, kendinden öncekilerden bir şeyler alır, kendinden sonrakilere de bir şeyler verir. Günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak küreselleşen dünyada, bütün uygarlıkların ortak değerleri üzerinde yükselen evrensel bir medeniyet konseptine doğru gidildiği bir gerçektir. Bu nedenle “Batıya Doğru Akan Nehir Medeniyet Belgeseli”, çağın gelişimine uygun ve toplumların gelecek beklentileriyle uyumlu, herkes tarafından paylaşılabilecek ortak bir medeniyet konseptini ve vizyonunu gözler önüne sermektedir.

 AŞAĞIDAKİ LOGOYU TIKLAYARAK SATIN ALMA İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ.

BAN LOGO ZEMINLI