Etkinliğin amaç ve kapsamı

Çalıştayda, Newton’un Avrupa merkezci bir bakışla okunmasından ziyade, son zamanlarda

ortaya çıkan küresel metodolojik yaklaşım masaya yatırılacaktır.

Dünyanın her yerinden ve değişik üniversitelerden davetli olarak çağırılacak yaklaşık 15

akademisyenle düzenlenecek 3 günlük bir programın çerçevesi hazırlanmış bulunmaktadır.

Bu çalıştayın yan amaçlarından bir tanesi ise, 2024’te Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde

yayımlanması planlanan ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek olan, Newton’un Principia

adlı büyük eserinin eksiksiz tam metin şeklinde çevrilmesi projesini uluslararası kamuoyuna

ve uluslararası akademisyenlere tanıtmak olacaktır. Böylece Türkiye’de bilim tarihi konusunda

yapılan çalışmaların hem uluslararası kamuoyunda hem de ülke kamuoyunda gündeme

getirilme olanağı yaratılacaktır.

 

ETKİNLİĞİN KAPSAMI

3 sürecek program çerçevesinde, Newton’un Avrupa genelindeki etkisi, İskoçya, Fransa, İtalya

gibi ülkelerden katılacak bu konuda uzmanlaşmış akademisyenlerle; Newton’un Avrupa

dışındaki etkisi ise Çin, Hindistan gibi ülkelerde çalışan akademisyenlerle konuşulacaktır.

Etkinliğin kapsamında coğrafi bir sınırlanmayla yetinilmeyip Newton’un çalışmalarında bilim

ve din ilişkisi, Newton’un küresel emperyalizmdeki yeri ya da Newton’un Bilimsel

Devrim’deki yerinin yeniden düşünülmesi gibi içeriklerde tematik paneller düzenlemek de

hedeflenmektedir.

 

KATILIM LİSTESİ

1. Prashant Kumar, Berlin
2. Rebekah Higgitt, Edinburgh
3. JB Shank, Minnesota
4. Manolis Patiniotis, Athens.
5. Javier Poveda Figueroa, Columbia
6. Sergio Orozco-Echeverri, Columbia
7. Anna Marie Roos, Lincoln.
8. Laura Miller​
9. Derya Gürses Tarbuck, Bahçeşehir Üniversitesi
10. Thomas Ahnert, Edinburgh
11. Lewis Ashman, Edinburgh
12. Stephen Ducheyne