M. Agah Karlıağa
Merkez Direktörü

E-mail: agah.karliaga@csc.bau.edu.tr  Tel: 0212 381 5979

Zeynep Yener
Koordinatör 

E-mail: zeynep.yener@csc.bau.edu.tr

Tel: 0212 381 0983

İlkin Başar Özal
Uzman – Tarihçi/Yazar
E-mail: basar.ozal@rc.bau.edu.tr Tel: 0212 381 5773

Doç.Dr. Suna Çağaptay

Mimarlık Tarihi ve Arkeoloji 

E-mail: suna.cagaptay@arc.bau.edu.tr Tel: 0212 381 0980

Saro Dadyan
Uzman –  Tarihçi/Yazar
E-mail: saro.dadyan@csc.bau.edu.tr Tel: 0212 381 5978

Erhan Polat
Uzman – Post Prodüksiyon ve Grafik Çalışmaları 
E-mail: erhan.polat@csc.bau.edu.tr Tel: 0212 381 0984

Sekreterya
E-mail: medam@csc.bau.edu.tr Tel: 0212 381 0980

Hem Bahçeşehir Üniversitesi hem de Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen diğer üniversitelerinden akademisyenler Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde gerçekleşen proje ve araştırmalar için dönemsel olarak istihdam edilmektedir.