Medeniyet Araştırmaları Merkezi, 25 Nisan 2008 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına başladı.

Merkezimiz, çağdaş teknolojileri ve bilimsel yöntemleri kullanarak dünden bu güne ülkemizin bilim, düşünce, sanat ve uygarlık alanındaki birikim ve katkılarını araştırıp incelemeyi, başta Bahçeşehir Üniversitesi’nin öğrencileri olmak üzere, Türkiye’deki öğrencilere ve bütün insanlara tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu maksatla çalışmalarını daha çok aşağıdaki alanlara yönlendirmiştir:

  • Medeniyetler konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde, paneller, sempozyumlar, seminerler düzenleyerek ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapıp araştırma projeleri ve belgeseller hazırlamak
  • Evrensel uygarlıklar ve uygarlık tarihi ile ilgili değişik dillerde yayınlanan kitaplar, bilgi, belge, resim, belgesel dizi ve filmleri içeren bir kütüphane ve arşiv oluşturmak
  • Dünyanın değişik ülkelerindeki medeniyet araştırmaları yapan merkezler ile bağlantılar kurarak bilgi, tecrübe, bilim adamı ve öğrenci değişimi gerçekleştirmek
  • Uluslararası araştırma ve çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak programlar yapıp toplantılar düzenlemek
  • Ulusal ve uluslararası kültür kuruluşlarının özenle yaptıkları programları Bahçeşehir Üniversitesi’nde tekrarlamak
  • “Medeniyet Araştırmaları” başlığı altında Türkçe-İngilizce dönemsel yayın yapmak, Türkçe ve yabancı dillerde eserler neşretmek, Bahçeşehir Üniversitesi’nde medeniyet araştırmaları konusunda yapılan çalışmaların basılıp tanıtılmasını sağlamak
  • Modern ve klasik kültüre dair kaynak eserlerin dilimize kazandırılması için plan ve projeler hazırlamak. Yapılmış olan araştırma ve incelemeleri yayınlamak