2 bölüm her biri 30 dakikadan oluşacak belgesel projemizde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı işbirliği ve ortaklığında ve  bir çok önemli kurumun desteği ile yapım sürecine devam edilmektedir.

 

Projenin temel amacı, tarihsel perspektif içerisinde, özellikle de 1960 – 1983 arasındaki; siyasal, sosyokültürel, ekonomik ve askeri olayların değerlendirilmesi ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hazırlayan nedenlerin ortaya konulmasıdır.

Kıbrıs’ta yaşanan siyasal ve sosyal sorunun detaylarına inerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yapay ya da vassal bir devlet olmadığını ortaya koyarak Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelelerini açıklığa kavuşturmaktır. Ayrıca Kıbrıs sorununun sadece ada ile sınırlı kalmadığının ayrıca Türkiye’nin Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, serbest ticaret, turizm, Ortadoğu politikası, AB ile ilişkileri, Balkanlardaki nüfuzu, Kafkasya’daki etkinlikleri gibi birçok konuyu yakından ilgilendirdiğinin anlaşılmasını, Türklerin adada uzlaşmaya ve barışa en yakın olan taraf olarak her seferinde zeytin dalını uzattığının kavranmasını ve Türkiye’nin uzun vadeli planlarında Kıbrıs’ın önemi ve yeri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.