“İslam Felsefesi Tarih ve Problemler” başlıklı kitap, Türkiye’de İslam felsefesi alanında yoğunlaşan ve ciddi bir seviyeye ulaşan akademik birikimi bir araya getirerek, bu alanda eksikliği uzun yıllardır hissedilen telif bir başvuru eseri ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitap ayrıca İslam felsefesinin klasik dönemini (8. ve 12. yüzyıllar) tarihi ve problematik açılardan ele almak üzere tasarlanmıştır.

Kitabın ilk baskısı İSAM Yayınları tarafından ekim 2013 tarihinde gerçekleşmiştir.

“İslam Felsefesi Tarih ve Problemler” kitabı, İslam felsefesinin mahiyeti, Antik-Helenistik birikimin İslam dünyasına intikali, kindi ve İslam dünyasının felsefeyle tanışması, Ebu Bekir Er-Razi, Farabi ve Bağdat Meşşai Okulu, İhvan-ı Safa, İbn Miskevehy ve Yeni Eflantuncu metafizik ve ahlak , İbni Sina Okulu, Gazzali ve hakikat arayışı, İbn Bacce ve İbn Tufeyl, İbn Rüşd, Sühreverdi, Fahreddin Er-Razi, Nasuriddin Et-Tusi, İbnül Arabi, mantık, psikoloji, metafizik, ahlak, siyaset, felsefe konularını içermektedir.

Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi direktörümüz Dr. Burhan Köroğlu da kitabın “İbni Bacce, İbni Tufeyl ve Endülüs’te Felsefe” başlıklı bölümünü hazırlamıştır.

islam felsefesi tarih ve problemler