ipek-yolu-sempozyum-SON HALİ

Organizasyon:

Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM – Istanbul – Türkiye)

Keimyung Üniversitesi – İpek Yolu ve Orta Asya Merkezi (CenSCA)

(Daegu – Kore Cumhuriyeti)

TURKSOY – Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı

(Ankara – Türkiye)

Gyeongsangbuk-do Province(Andong- Kore Cumhuriyeti)

Ahmet Yesevi Üniversitesi

(Ankara – Türkiye)

 

Dünyamız hızla küreselleşirken; fikirler, kültürler, medeniyetler ve ürünler bu yeni durum içinde, farklı şekillerde bütünleşme ve ayrışma süreçlerini aynı anda yaşarken, insanlığın tarih boyunca geliştirdiği ilişki biçimlerinin, bir arada yaşama tecrübelerinin, yaşadıkları çatışmalarının ve çözüm bulma çabalarının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu arayışların günümüze ışık tutması bir görev olarak medeniyet tarihçilerinin, akademisyenlerin, bilim insanlarının ve düşünürlerin önünde durmaktadır.

Bu görevin bir gereği olarak; medeniyet, kültür, düşünce ve bilim alanında insanlığın binyıllardır biriktirdiği mirası araştırma, ondan faydalanma ve günümüz problemlerini çözmeye bir imkan sağlaması açısından  Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) ve Keimyoung Üniversitesi  İpek yolu ve Orta Asya merkezi (Centre for Silk Road and Central Asia), Ahmet Yesevi Üniversitesi  ve TURKSOY uluslar arası   “İpek Yolu Üzerinde Medeniyetlerin Etkileşimi Sempozyum” (Interactions of Civilizations Over Silk Road Symposium)unu  düzenleyecektir.

Milattan önceki dönemlerden başlayıp günümüze kadar farklı şekillerde çok önemli bilgi, kültür ve ürünlerin aktarımının gerçekleştiği İpek yolu, Uzak Doğu ile Batı Avrupa ve hatta Afrika arasında yüzyıllar boyunca en anlamlı ilişkiye hem maddi hem manevi bir yol olmuştur. Bu güzergâh üzerindeki şehirler; ticaret, medeniyet ve kültür merkezleri haline gelmiş, olağan üstü bir canlılık âdeta diğer bölgelere de yayılarak bu coğrafyayı önemli hâle getirmiştir. Bu verimli iletişim yolunun oluşturduğu ağ, teknik bilginin, ticari malların aktarımı yanında, çok daha kalıcı ve süreklilik arz edecek bir şekilde dünya görüşlerinin, dini inançların, kültür ve medeniyetlerin de aktarım yolu olmuştur. Bu yol üzerinde ticaret yapanlar, seyahat edenler, medeniyet merkezlerinde eğitim görmek veya düşüncelerinin yayılması için yolculuk yapan bilim adamları, bütün bu çeşitlilik ve zenginliğin binlerce kilometreyi aşarak yeni ufuklar kazanmasına vesile olmuşlardır.

İpek yolu üzerinde tarih boyunca gerçekleşen bilimsel, dini ve kültürel birikim birçok sempozyuma konu edilebilecek çeşitliliktedir. İşte yukarıda zikri geçen kurumlar olarak bizim amacımız da; küreselleşmenin hâkim olduğu ve iletişim araçlarının bu derece geliştiği dünyamızda hala bir arada yaşama, karşılıklı hoş görü problemleri yaşayan dünyamızda İpek Yolu ruhunun verdiği ilhamı yakalamaya yönelik bir kanaat oluşturmak amacıyla uluslararası bir sempozyum düzenlemektir.

Bu sempozyumda ana tema olarak İpek Yolu medeniyetleri ve ülkeleri arasındaki kültür ve bilim etkileşimini merkeze alacağız. Bu kadar büyük bir ticari hareketliliğin yaşandığı coğrafyada doğal olarak bilimsel ve kültürel hareketlilik de çok yüksek düzeydeydi. Doğu’nun ve Batı’nın birikimleri bu sayede birçok bilimsel eserin, düşüncenin, medeniyet ürünleri bu coğrafyada kavimler ve şehirler arasında aynı mal ve ürünler gibi karşılıklı olarak aktarıldı, zenginlik kazandı. Bu etkileşimin en önemli sonuçları; İslam medeniyetinin yükselişine vesile olması ve Batının Ortaçağ karanlığından kurtulmasıdır. 18.yüzyıl sonrasında ise Doğu, modernleşme çabalarına yine bu ilişkiden ilham alarak başlamıştır.

Sempozyumda bahsi geçen medeniyet ve kültür aktarımlarının dinamiklerini ele alıp, bu aktarıma konu olan keşifler, düşünceler, şehirler, sanatçılar, seyahat yolları, âlimler ve düşünce sistemleri üzerinde çalışan bilim adamlarının tebliğlerine yer verilecek, yaşadığımız yüzyılda daha sağlıklı bir Doğu-Batı ilişkisinin tarihsel temellerini ve mümkün fırsatlarını göz önüne sermeye çalışacağız.

Bu faaliyet boyunca, ana tema olan sempozyum dışında, kitap ve resim sergisi, İstanbul ve Kapadokya’da gezi programları yapılması planlanmaktadır.

Ayrıca sempozyum tebliğleri Türkçe, İngilizce ve Korece olarak yayınlanacaktır.

Sempozyumun organizasyonu yukarıda sayılan partnerlerinin desteği ile BAU MEDAM ve Keimyoung Üniversitesi  İpek Yolu Araştırmaları merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.

Sempozyum ve ilgili faaliyetleri, Beyoğlu Belediyesi, THY, TİKA ve Samsung tarafından sponsor edilecektir.

21 Ekim tarihinde iki ülkenin devlet adamları, sivil toplum kurumu temsilcileri ve üniversite yönetim kurulu başkanları tarafından açılmasını planladığımız sempozyum, üç gün devam edecektir.

 “İpek Yolu Üzerinde Medeniyet Etkileşimi” sempozyumuna katılmak için bütün dünyadan bilim adamları ve akademisyenlerin müracaatı için medam@csc.bau.edu.tr e mail adresine konu başlığı ve kısa özetini bildiren bir maili 25 Temmuz tarihinden önce atmaları gerekmektedir.

 

Sempozyum takvimi:

25 Temmuz: Özetlerin son gönderilme tarihi

08 Ağustos: Kabul edilen bildiri sahiplerinin bilgilendirilmesi

09 Eylül: Tebliğlerin tam metin halinde gönderilme tarihi

 

Tebliğ özetleri 300 kelimeyi aşmamalıdır.

Sempozyum’a davet edilen konuşmacıların bütün yol ve otel masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır. Program İstanbul’da yapılacaktır.

ONUR KURULU

 • Prof. Dr. Nabi AVCI,  Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı
 • Prof. Dr. Gjorge  IVANOV,  Makedonya Cumhurbaşkanı
 • Dr. Kadir TOPBAŞ,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Dr.Synn ILHI,  Keimyung Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
 • Enver YÜCEL, Uğur Eğitim Kurumları ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
 • Doç. Dr. İbrahim KALIN,  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
 • Prof. Dr. Dusen KASEINOV, TÜRKSOY Genel Sekreteri
 • İlker AYCI, THY Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ahmet Misbah DEMİRCAN,  Beyoğlu Belediye Başkanı
 • Kim Kwan-Yong, Kore Gyeongsangbuk-do Valisi

 

                           DANIŞMA KURULU

 • Doç. Dr. İbrahim KALIN,  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
 • Prof. Dr. Musa YILDIZ, Gazi Üniversitesi / Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Bşk.
 • Dr. SYNN  Ilhi, Keimyung University   Rektörü
 • Prof. Dr. Şenay YALÇIN,  Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Mahmut AK, İstanbul Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr.Abdellah BOUSSOUF,  Fas Diasporası Meclisi Genel Sekreteri
 • Prof.Dr. Aisha Yousef al-MANNAI, Hamad bin Khalifa Üniversitesi Katar Fakültesi İslam Çalışmaları Müslümanların Medeniyete Katkıları Merkezi Başkanı
 • Hyun-Ki Kim, Gyeongsangbuk-do Vali Yardımcısı

 

                               BİLİM KURULU

 • Doç. Dr. Burhan KÖROĞLU, BAU  MEDAM Başkanı
 • Prof. Dr. LEE Joong Hee, Center for Silk Road and Central Asia (CenSCA ) Müdürü , Keimyung University
 • Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU, Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı
 • Prof.Dr. Aisha Yousef al-MANNAI, Hamad bin Khalifa Üniversitesi Katar Fakültesi İslam Çalışmaları Müslümanların Medeniyete Katkıları Merkezi Başkanı
 • Doç. Dr. Halit EREN, IRCICA (İslâm Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) Genel Direktörü
 • Prof. Dr. Fırat PURTAŞ, TÜRKSOY  Genel Sekreter Yrd.
 • Prof. Dr. Abderrahim BENHADDA, Doha Institute for Graduate Studies
 • Doç. Dr. Hayrettin YÜCESOY, Washington University in St Louis, Tarih Bölümü
 • Prof. Dr. Numan ARUÇ, Makedonya  Bilimler  ve Sanatlar Akademisi Üyesi
 • Prof. Dr. İlhan KUTLUER,  Marmara Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri
 • Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ,  George Mason Küresel İslam Çalışmaları Merkezi Başkanı
 • Prof. Dr. Mustafa ÖZER, Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
 • Doç. Dr. Ömer  TÜRKER, Marmara Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri
 • Doç. Dr. Nana LEE, Keimyung University Centre for Silk Road and Central Asia (CenSCA) Başkan Yrd.
 • Doç. Dr. Cengiz TOMAR, Marmara Üniversitesi,  Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
 • Doç. Dr. Synn Chaeki, College of Fine Arts, Keimyung University
 • Yard. Doç. Cagir Erdem, Keimyung Adams College, Keimyung University
 • Prof. Dr. SEO Jung Soo, Center for Silk Road and Central Asia (CenSCA) Müdür Yard., Keimyung University
 • Yard. Doç. De Eduard, Internatoonal Director of Centre for Silk Road and Central Asia (CenSCA), Keimyung University
 • Doç. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ, Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

                            DÜZENLEME KURULU

 • Doç. Dr. Burhan KÖROĞLU, BAU MEDAM Başkanı
 • Doç. Dr. Nana LEE, Keimyung University Centre for Silk Road and Central Asia (CenSCA) Başkan Yrd.
 • Prof. Dr. Fırat PURTAŞ, TÜRKSOY  Genel Sekreter Yrd.
 • Yard. Doç. Nan A LEE, Centre for Silk Road and Central Asia (CenSCA) Araştırma Direktörü, Keimyung University
 • Yard. Doç. Hong Sun Hi, Centre for Silk Road and Central Asia (CenSCA) Planlama Direktörü, Keimyung University
 • M.Agah KARLIAĞA, BAU  MEDAM Koordinatörü
 • Ragıp AKDEMİR, Ahmet Yesevi Üniversitesi
 • Halil ULUSOY, Ahmet Yesevi Üniversitesi

 

                             SEKRETERYA

 • Cem COŞKUN, MEDAM Uzman
 • Erdem GEBEN, MEDAM Uzman
 • Mehmet KARA, MEDAM Araştırmacı

İletişim:  Bahcesehir University Civilization Studies Center Cıragan Cad. No:27, Kat:2 Besiktas

ISTANBUL / TURKEY

Tel.: + 90 (0)212 381 09 80; Fax: + 90 (0)212 381 00 37 e-mail:  medam@csc.bahcesehir.edu.tr