“Abrahamic Reflections on Philosophy Science and Religion Workshop and Conferences” çalıştay ve konferans serisi MEDAM, John Templeton Foundation, Kaufmann Institute ortaklığında 11-14 Mart 2019 tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.