Dünya seyahat edebiyatına Türkçe’nin kattığı en büyük eser kuşkusuz Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sidir. Üzerinden dört yüz yıl geçmesine rağmen hâlâ önemini koruyan hatta gün geçtikçe daha iyi anlaşılan bu eser aynı zamanda dünya uygarlık mirasının da bir parçasıdır.

Evliya Çelebi’nin Şehirleri, doğumunun 400. yılı münasebeti ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve UNESCO’nun birlikte ilân ettikleri Evliya Çelebi Yılı’na bir katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Prof. Dr. Bekir Karlığa’nın proje yönetmenliğini, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve Coşkun Yılmaz’ın editörlüğünü yaptığı eser, bugüne kadar yapılan çalışmaların dışına çıkarak Evliya Çelebi’nin gezdiği bazı şehir merkezlerinin siyasi, sosyal ve iktisadi yönlerini ortaya koyup, Evliya’nın çağını ve gezi güzergâhını anlatmaktadır. Farklı coğrafyadan seçilen şehirler sadece Evliya’nın anlatımı ile verilmemiş, bilakis diğer kaynaklar ile de desteklenerek adeta Evliya’nın bilgileri test edilmiştir.

Evliya Çelebi’nin biyografisi ve geniş kronolojisi ile başlayan eserde, anlatılan şehirler dışında, meraklılar için onun seyahat güzergâhlarına ve yaşadıklarına dair fikir ve bilgiler veriliyor. Evliya Çelebi’nin şehir algısını anlatan “Evliya Çelebi’nin Gözüyle Osmanlı Şehri” makalesinin ardından kitap, seyahatnamenin ilk cildinin konusunu oluşturan, seyyahımızın çok sevdiği Ebu’d-Dünya (dünyanın babası) kabul ettiği “İstanbul” yazısı ile devam ediyor. Evliya Çelebi’nin Şehirleri’nin şehirleri anlatan son yazısı ise seyyahımızın Ümmü’d-Dünya (dünyanın annesi) olarak nitelediği Kahire ile son buluyor.

Alanında bir ilk olan eserin yazar kadrosu ise bir hayli zengin: Prof. Dr. Bekir Karlığa, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Dr. Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Abdurrahim Ebu Hüseyin, Doç. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, Doç. Dr. Bilgehan Pamuk, Doç. Dr. İbrahim Sezgin, Doç. Dr. İlhami Yurdakul, Doç. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu, Doç. Dr. Ümit Ekin, Doç. Dr. Davut Hut, Emine Bayraktarova, Prof. Dr. Ahmet Kavas, Prof. Dr. Faruk Bilici, Prof. Dr. Fazıl Bayat, Prof. Dr. Hayati Develi, Doç. Dr. Osman G. Özgüdenli, Prof. Dr. Seyyid Muhammed Es-Seyyid, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Doç. Dr. Ali Satan, Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Yrd. Doç. Dr. Nuri Kavak…