Evliya Çelebi’nin Balkanları Kongresi”, 16-20 Nisan 2012 tarihinde Makedonya’nın Başkenti  Üsküp’te Cumhurbaşkanı Sayın Prof. Dr. Gjorge IVANOV’un yüksek himayelerinde gerçekleştirilmiştir. T.C. Başbakanlık ve T. C. Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen bu kongrenin organizasyonu, Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi (MANU) ile Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) tarafından yürütülmüştür.

Bilindiği üzere Balkan ülkeleri ile tarihi, kültürel ve insani bağlarımız bulunmakta ve bugün itibariyle de bu önem artarak devam etmektedir. “Evliya Çelebi’nin Balkanları Kongresi” ile Balkanlar coğrafyasındaki tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin mahiyeti akademik bir anlayışla ortaya konulmuştur. Evliya Çelebi’yi, dönemini ve o günkü Balkan ülkelerinin kültür, sanat ve düşünce hayatını konu alan Kongreye Türkiye’den, Balkan ülkelerinden ve dünyadan bütün araştırmacı bilim ve düşünce adamlarından 90 civarı bilimadamı katılmıştır. Makedonya’nın başkenti Üsküp ve Ohri kentlerinde dört gün süren ve çok büyük ilgi gören bir program olmuştur.