Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin katkılarıyla Sir Isaac Newton’un “Kutsal Kitabın Yorumu: Daniel Kehanetleri ve Aziz John’un Mahşeri Üzerine Gözlemler” adlı ünlü eseri 1733’de Londra’da yapılan ilk baskısından Türkçe’ye çevrildi.

Batının bilim ve kültür dünyasında değerli bir yere ve haklı bir üne sahip olan Sir Isaac Newton’un bu çok az bilinen kitabı MEDAM’ın katkılarıyla dünyada tam olarak ilk kez bir yabancı dile çevrilmiştir. Kitabın özgün adı “Observations upon the Prophecies of Daniel and Apocalypse of St. John” şeklindedir.